C/ Cantabria, 72 Barcelona <M> Sant Martí

‘La teva aportació es important

  

L'Associació LLibres Lliures Catalunya va nèixer amb la idea de que la cultura ha de ser lliure. És un dret que ens ensenya a ser crítics i solidaris amb la nostra societat.

Actualment, amb l'anomenada crisi, moltes persones no disposen d'un poder adquisitiu per a poder accedir a la cultura. A aquest sector se'l penalitza amb un 21% d'IVA (cinema, teatre, etc.). Les editorials ho posen molt difícil a les famílies treballadores amb fills en edat escolar, estudiants universitàris de famílies modestes cada vegada ho tenen més complicat per accedir a les facultats i universitats.

És una realitat que està present.

Aquesta és la nostra principal motivació per a seguir endavant. Però per existir, hem de comptar amb un pressupost per pagar el lloguer de la llibreria, les despeses del local(llum, telèfon, aigua). Despeses per associacionisme (assegurances de voluntariat i impostos). A més dels generats pels projectes culturals que us oferim.

És per això que us demanem el vostre suport econòmic, fent-vos socis/es (recorda la teva renovació) regalant a familiars o amics/gues cultura mitjançant una suscripció... o col.laborar amb una donació econòmica

La teva aportació al projecte de l'Associació Llibres Lliures Catalunya és una col·laboració per tal de construïr un lloc a on la Cultura és lliure i a l'abast de tots i totes.

Gràcies.


  

Gràcies pel teu recolzament

Amb la teva aportació podrem continuar els nostres projectes per una cultura lliure

   Donacions per "PayPal /Debito"